Home  /  News & Event   /  นิวสเปคทีฟ วิสดอม ร่วมติดอาวุธข้าราชการครู เปิด“หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู”

นิวสเปคทีฟ วิสดอม ร่วมติดอาวุธข้าราชการครู เปิด“หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู”

บริษัท นิวสเปคทีฟ วิสดอม จำกัด ขอขอบคุณสื่อต่าง ๆ ที่ช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสารการเปิด “หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู”

ประชาชาติธุรกิจ: Prachachat.net,
Marketeer: Marketeeronline.co,
Eduzones: Eduzones.com,
ThailandExhibition: Thailandexhibition.com,
EnjoyJam: Entertain.enjoyjam.net,
วิชาการ.คอม: Vcharkarn.com,
ThaiMediaPR: Thaimediapr.com,
LuxurySocietyAsia: English.luxurysocietyasia.com
Prbuffet: Prbuffet.com
AddNine: Addnine.com
PRNewsThailand: Prnewsthailand.com
อาร์วายทีไนน์: Ryt9.com
Cafe2Tell: kafe2tell.com
กรุงเทพธุรกิจ: Bangkokbiznews.com
ThaiPR.net: Their.net
Newswit: Newswit.com

               ทาง บริษัท นิวสเปคทีฟ วิสดอม จำกัด ได้จับมือกับผู้เชี่ยวชาญจากหลายแขนง อาทิ นักเขียนอาชีพ เภสัชกร นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านไอที ฯลฯ ร่วมสร้างสรรค์ หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการคูปองพัฒนาครู 2561” หวังเป็นส่วนผลักดันติดอาวุธข้าราชครูสู่ยุค Thailand 4.0 รอบด้านและมีคุณภาพ

               นายณัฐภูมิ รัฐชยากร กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัทนิวสเปคทีฟ และ บริษัท นิวสเปคทีฟ วิสดอม จำกัด กล่าวว่า “บริษัท นิวสเปคทีฟ วิสดอม จำกัด เป็นหนึ่งในธุรกิจของกลุ่มบริษัท นิวสเปคทีฟ ก่อตั้งขึ้นจากกลุ่มคนที่มีปณิธานต้องการมีส่วนช่วยพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมให้คนไทยได้มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต (Long Life Learning) เช่นเดียวกับประเทศชั้นนำของโลก เพราะเราทราบดีว่า เศรษฐกิจของประเทศจะเติบโตด้วยคุณภาพด้านการศึกษาเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยพัฒนาก้าวหน้า เรามีการทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ ทั้งภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการ และนักวิชาการ โดยมุ่งหวังให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เพื่อรองรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

               จากความตั้งใจของนิวสเปคทีฟ วิสดอม ทำให้ได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็น หน่วยพัฒนาครู อันเป็นโครงการของกระทรวงศึกษาธิการ ตามแนวนโยบายสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งเป็นหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู ในระดับประถมและมัธยม โดยได้รับการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา และหลักสูตรที่สร้างสรรค์ก็ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 8 หลักสูตร ได้แก่ การเขียนเพื่อบูรณาการความเข้าใจระหว่างครูและนักเรียนความรู้พื้นฐานยากับชีวิตอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมทักษะในการจัดการกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาการเขียนเชิงสร้างสรรค์ (บทกวีเกมและกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้สำหรับครูประถมศึกษาการใช้เครื่องมือ ICT เพื่อการเรียนการสอนระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (เพื่อใช้งานในชีวิตจริงและ ความรู้ทักษะในการผลิตเครื่องสำอางเบื้องต้นในระดับห้องปฏิบัติการสำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

               “สำหรับแนวคิดในการสร้างสรรค์ และพัฒนาหลักสูตร เราได้รับความร่วมมือจากมืออาชีพในสาขาต่างๆ รวมทั้งทีมฝ่ายวิชาการ โดย 303 อิรูดิชั่น ที่ร่วมคัดสรรองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ อาทิ คุณไพรวรินทร์ ขาวงาม กวีซีไรต์ ปี 2558 คุณอังคาร จันทาทิพย์ กวีซีไรต์ ปี 2556 คุณเรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ นักเขียนรางวัลซีไรต์ จากแม่น้ำรำลึก คุณอนุสรณ์ ติปยานนท์ นักเขียนและคอลัมนิสต์ เภสัชกรณิณ ประพงศ์เสนา อาจารย์ภาควิชาเภสัชวิทยา ดร.วรวสา ชัยวรกุล นักวิชาการด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ คุณเพ็ญจิตร (เปรมะบุตรเจริญศิริ นักวิชาการจุลชีววิทยา และผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องสำอาง คุณวารุณี ศโรภาส นักแนะแนวผู้อุทิศตน จากสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย คุณสรวิชญ์ ฤทธิจรูญโรจน์ อาจารย์และนักวิจัยอิสระด้านการเรียนรู้และการศึกษา  และ ดร.นภาพิไล ลัทธศักดิศิริ ผู้เชี่ยวชาญการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จากประสบการณ์ในแต่ละสาขาของวิทยากรแต่ละท่านทำให้เราสามารถออกแบบหลักสูตรการอบรมขนาดเล็ก 30-60 คน เพื่อครูผู้เข้าอบรมจะสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิด และเชื่อว่าหลักสูตรพัฒนาครูนี้จะผลักดันให้ครูได้กรอบแนวคิด และวิธีการในการสร้างสรรค์การเรียนการสอนเพื่อใช้พัฒนานักเรียนได้จริงตามเป้าหมายที่ตั้งใจได้อย่างแท้จริง”

               “นับว่าเป็นความภูมิใจของนิวสเปคทีฟ วิสดอมที่ได้มีส่วนร่วมในภารกิจอันสำคัญในการพัฒนาการศึกษาไทย ถึงแม้เราจะเป็นเพียงหน่วยพัฒนาหน่วยหนึ่ง แต่เรามุ่งมั่นที่จะทำให้ดีที่สุดเพื่อมอบแนวคิด วิธีการ และสูตรสำเร็จให้กับคุณครูผู้ที่ “รักในความรู้ คือ ครู ผู้สร้างศิษย์” ตามคำนิยมของเรา”  นายณัฐภูมิ กล่าวเสริม

               โครงการพัฒนาครูครบวงจรรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ – 2 พฤษภาคม 2561 ข้าราชการครูผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ http://training.obec.go.th หรือผ่าน Application ในระบบ iOS และ Android ชื่อ Training Obec  หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง www.facebook.com/teacherhrd และ www.newspectivewisdom.com, LINE: @newspectivegroup หรือโทร. 0656659469