Home  /  หลักสูตรครูมัธยมศึกษา   /  หลักสูตรไอเดียการตลาดเพื่อสินค้าชุมชน

หลักสูตรไอเดียการตลาดเพื่อสินค้าชุมชน

ค่าลงทะเบียน  5,060 บาท รับจำนวน  60 คนต่อรุ่น  จำนวน 12 ชั่วโมงต่อคอร์ส


หน่วยพัฒนาครู 0105558012012
บริษัท นิวสเปคทีฟ วิสดอม จำกัด
www.newspectivewisdom.com
โทร: 06-5665-9469

Line: @newspectivegroup